Παρουσίαση Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας & τηλεοπτικά σποτ

Στο πλαίσιο του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου η Ελληνική Αντιυπερτασική Εταιρεία δημιούργησε σποτ για την ενημέρωση του πληθυσμού τα οποία προβλήθηκαν στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

09.00 - 10.00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Ε. Καρπάνου, Χ. Πλιάκος

- Η σχέση των δεικτών διαστολικής δυσλειτουργίας (Ε/Α) και μάζας αρ. κοιλίας (LVMI) με τις διαστάσεις του αρ. κόλπου σε ασθενείς με ιδιοπαθή αρτηριακή υπέρταση.

Δ. Πλατογιάννης, Χ. Λαφάρας, Ε. Μανδαλά, Ν. Μπαρμπετάκης, Δ. Μίχου, Ε. Βέρου, Α. Μπαντή, Χ. Χ/αγγελίδου, Θ. Μπισχινιώτης

1. Καρδιολογική Μονάδα Α.Ν. Θεαγένειο Θεσσαλονίκης, 2. Δ' Παθ/κή Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης, 3. Θωρακοχειρουργική Κλινική Α.Ν. Θεαγένειο Θεσσαλονίκης, 4. Αιματολογική Κλινική Α.Ν. Θεαγένειο Θεσσαλονίκης

- Πόσο μειώθηκαν τα στεφανιαία επεισόδια μετά από δεκαετή ρύθμιση της υπέρτασης και των υπολοίπων παραγόντων κινδύνου.

Π. Τσατραφύλλιας, Θ. Γεωργιάδης, Δ. Θεοδωράκης, Ε. Μπουτμπάτρα, Δ. Κεσίδου, Χ. Διδασκάλου, Ι. Μιχαηλίδης, Μ. Τσατραφύλλια

Ιατρείο Υπέρτασης - Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου

- Καρδιαγγειακός κίνδυνος σε γυναίκες με αρτηριακή υπέρταση ανάλογα με τον καταμήνιο κύκλο τους.

Ε. Καρπάνου, Γ. Βυσσούλης, Δ. Αδαμόπουλος, Γ. Αντωνακούδης, Σ. Δημητρακόπουλος, Σ.-Μ. Κυβέλου, Χ. Στεφανάδης, Δ. Κόκκινος

Α' Καρδιολογική Κλινική ΩΚΚ, Μονάδα Υπέρτασης Α' Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Ιπποκράτειο ΓΝΑ

- Η υπέρμετρη ινότροπη απάντηση κατά την άσκηση σχετίζεται με διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας σε νεοδιαγνωσθέντες υπερτασικούς: μία ενδιαφέρουσα υπόθεση

Δ. Χατζής, Κ. Τσιούφης, Ε. Ταξιάρχου, Α. Κακκάβας, Ι. Σκιαδάς, Κ. Θωμόπουλος, Χ. Στεφανάδης, Ι. Καλλικάζαρος

Καρδιολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών

- Η ταχύτητα σφυγμικού κύματος στην αορτή συσχετίζεται θετικά με προϊόντα σύνθεσης του κολλαγόνου Τύπου Ι σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση.

Δ. Στάκος, Δ. Τζιάκας, Γ. Χαλικιάς, Σ. Χατζηκυριάκου, Κ. Μητρούση, Α. Θωμαίδη, Δ. Φλώρος, Ε. Μαλτέζος

1. Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 2. Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα

- ΗΚΓ κριτήρια υπερτροφίας αριστερής κοιλίας. Το κριτήριο της αVL σε ελληνικό υπερτασικό πληθυσμό

Α. Τσακίρης, Ν. Νεάρχου, Μ. Δούμας, Χ. Κουρεμένου, Γ. Καλαουζίδης, Ε. Καράτζης, Ι. Παπαδάκης, Π. Σκουφάς

Υπερτασικό Ιατρείο. Α' Καρδιολογικό Τμήμα. Νοσοκομείο Κοργιαλένειο - Μπενάκειο - ΕΕΣ. Αθήνα

10.00 - 11.00 Ομάδα Εργασίας
«Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια»
Συντονιστές: Α. Τουρκαντώνης, Δ. Αθανασιάδης

Επιδημιολογία, Παθοφυσιολογία

Α. Χατζητόλιος

Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης

Θ. Μακρής

Αντιμετώπιση οξέων εγκεφαλικών επεισοδίων

Κ. Βέμμος

Συζήτηση

11.00 - 11.30 Διάλεξη
Προεδρείο: Δ. Γρέκας

Νεφροπροστασία. Πόσο σημαντική είναι η επιλογή του κατάλληλου αντιυπερτασικού φαρμάκου;

Π. Ζηρογιάννης

12.00 - 13.00 Ομάδα Εργασίας
«Μεταβολικό Σύνδρομο. Αντιπαράθεση»
Συντονιστές: Κ. Παλέτας, Α. Καραγιάννης

Αμφίβολη η ύπαρξη του μεταβολικού συνδρόμου

Α. Τσάπας

Αναγκαία η ύπαρξη του μεταβολικού συνδρόμου

Π. Σαραφίδης

Συζήτηση

 

13.00 - 14.00 Ομάδα Εργασίας
«Δευτεροπαθείς Υπερτάσεις»
Συντονιστές: Χ. Ζαμπούλης, Δ. Μέμμος

Νεφραγγειακή υπέρταση

Π. Παπαευθυμίου

Επινεφριδική υπέρταση

Ν. Καρτάλη

Παρουσίαση περιστατικών

Κ. Πετίδης

Συζήτηση

 

17.00 - 18.00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Θ. Μακρής - Ι. Στυλιάδης

- Η επίπτωση του μεταβολικού συνδρόμου σε ασθενείς με ιστορικό παροδικού ισχαιμικού και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου

Γ. Βυσσούλης, Ε. Καρπάνου, Σ-Μ Κυβέλου, Σ. Δημητρακόπουλος, Θ. Γιαλέρνιος, Π. Πιέτρη, Δ. Κόκκινος, Χ. Στεφανάδης

Μονάδα Υπέρτασης Α' Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Ιπποκράτειο ΓΝΑ

- Φλεγμονώδης διέγερση σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση ανάλογα με το δείκτη μάζας σώματος

Γ. Βυσσούλης, Ε. Καρπάνου, Α. Δεληγεώργης, Σ-Μ Κυβέλου, Α. Μαρινάκης, Δ. Τουσούλης, Κ. Βασιλειάδου, Δ. Κόκκινος, Χ. Στεφανάδης

Μονάδα Υπέρτασης, Α' Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, , Ιπποκράτειο ΓΝΑ. Α' Καρδιολογική Κλινική ΩΚΚ

- Αξιοπιστία και αναπαραγωγιμότητα των δεικτών HOMA-IR, 1/HOMA-IR, QUICKI, και MCAULEY σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη Τύπου 2

Π.Α. Σαραφίδης, Α.Ν. Λαζαρίδης, Μ.Ι. Ποικιλίδου, Α.Ι. Κανάκη, Π. Ζεμπεκάκης, Ι. Τζιόλας, Π. Σταφυλάς, Ι. Γιώβος, Α.Α. Τουρκαντώνης

Α' Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

- Η σχέση της ανταλλαγής ΝΑ+/Η+ με την 24ωρη αρτηριακή πίεση, την ευαισθησία στην ινσουλίνη και το ενδοκυττάριο ασβέστιο σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη Τύπου 2

Μ.Ι. Ποικιλίδου, Χ.Δ. Μπεφάνη, Π.Α. Σαραφίδης, Γ.Γ. Κολιάκος, Ι.Μ. Τζιόλας, Κ.Α. Καζάκος, Π.Ε. Ζεμπεκάκης, Λ.Σ. Χατζησταυρή, Α.Δ. Χίτογλου-Μακέδου, Ι.Γ. Γιώβος, Α.Ν. Λαζαρίδης

1. Α' Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 2. Τμήμα Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, 3. Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Β' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

- Η συνεργική αρνητική επίδραση στο αγγειακό τοίχωμα της μειωμένης ανοχής στη γλυκόζη και του Non Dipper προφίλ σε μέσης ηλικίας υπερτασικές γυναίκες

Μ.Β. Παπαβασιλείου, Αθ. Αναδιώτης, Κ. Θωμόπουλος, Μ. Κοκλάδη, Σπ. Καρράς

Καρδιολογική Κλινική ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΓΝΑ, Καρδιολογικό-Αντιυπερτασικό Ιατρείο

18.00 - 19.30 Στρόγγυλο Τραπέζι
«Θέματα Παθοφυσιολογίας της ιδιοπαθούς υπέρτασης»
Συντονιστές: Β. Βοττέας, Μ. Αγαθαγγέλου

Μοριακοί μηχανισμοί στην υπέρταση

Γ. Κολιάκος

Φαρμακογενετική στην υπέρταση

Α. Κουβάτση

Υπέρταση και άσκηση

Ν. Φραγκάκης

Διαταραχές της libido σε άνδρες και γυναίκες υπερτασικούς

Μ. Δούμας

Συζήτηση

 

19.30 - 20.00 Δορυφορική Διάλεξη
Προεδρείο: Σ. Βαρσαμής

Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και Αρτηριακή Υπέρταση. Νέα δεδομένα στη δευτερογενή πρόληψη

Α. Χατζητόλιος

20.30 Τελετή Έναρξης

Τελετή Έναρξης

 

*Η έλλειψη ορισμένων διαφανειών οφείλεται στη μη παράδοσή τους από τους ομιλητές
Παραγωγή Livemedia.gr