Παρουσίαση Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας & τηλεοπτικά σποτ

Στο πλαίσιο του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου η Ελληνική Αντιυπερτασική Εταιρεία δημιούργησε σποτ για την ενημέρωση του πληθυσμού τα οποία προβλήθηκαν στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

09.00 - 10.00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Π. Ζεμπεκάκης, Ι. Μάρκου

- Επίπεδα ενδοθηλίνης-1 σε υπερτασικούς ασθενείς υπό αιμοκάθαρση

Β. Λιακόπουλος, Α. Κανάκη, Σ. Μπουχλαριώτου, Κ. Μακαρίτσης, Ε. Ατματσίδης, Μ. Γιαννοπούλου, Σ. Ντόβας, Δ. Γκουνιαρούδης, Α. Λαζαρίδης, Ι. Στεφανίδης

1. Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και 2. Α' Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

- Μικρολευκωματινουρία και διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση

Γ. Βυσσούλης, Σ.-Μ. Κυβέλου, Γ. Αντωνακούδης, Σ. Δημητρακόπουλος, Π. Πιέτρη, Π. Ταπίνης, Χ. Λιάκος, Κ. Βασιλειάδου, Χ. Στεφανάδης

Μονάδα Υπέρτασης Α' Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Ιπποκράτειο ΓΝΑ

- Χρόνια νεφρική νόσος, λιπιδαιμικές παραμέτροι και ρύθμιση υπέρτασης. Εμπειρία ενός υπερτασιολογικού ιατρείου

Φ. Παπουλίδου, Μ. Καλιεντζίδου, Π. Κιόρτεβε, Φ. Μίαρη, Α. Ουζούνη, Ε. Παπαδοπούλου, Β. Γιαννιώτη, Γ. Καραμάνης, Κ. Καλαϊτζίδης

Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝΝ Καβάλας

- Σχέσεις του λόγου λευκωματίνη προς κρεατινίνη ούρων με την αρτηριακή πίεση, την αγγειακή φλεγμονή και την παχυσαρκία σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη Τύπου 2

Π. Α. Σαραφίδης, Α.Ν. Λαζαρίδης, Μ.Ι. Ποικιλίδου, Α. Χίτογλου-Μακέδου, Ι. Τζιόλας, Π. Ζεμπεκάκης, Π. Σταφυλάς, Α. Κανάκη, G. L. Bakris

Α' Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 2. Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 3. Hypertension Unit, Section of Endocrinology, Diabetes & Metabolism, University of Chicago/Pritzker School of Medicine, Chicago, USA

10.00 - 11.00 Ομάδα Εργασίας
Καρδιά και Υπέρταση - «Η Υπερτασική Καρδιά»
Συντονιστές: Γ. Βυσσούλης, Α. Τσακίρης

Δομικές μεταβολές της αριστερής κοιλίας στην υπέρταση

Χ. Γράσσος

Λειτουργικές μεταβολές της αριστερής κοιλίας στην υπέρταση

Ι. Κανονίδης

Αρτηριακή υπέρταση και κολπική μαρμαρυγή

Ε. Καρπάνου

Συζήτηση

 

11.00 - 11.30 Διάλεξη
Προεδρείο: Χ. Ζαμπούλης

Beta-adrenoceptor initiated responses in assessing endothelial function

J. Ritter

12.00 - 12.30 Διάλεξη
Προεδρείο: Χ. Ζαμπούλης

Λειτουργικότητα της αορτής και συστολική υπέρταση των ενηλίκων

Χ. Μπουντούλας

12.30 - 13.00 Διάλεξη
Προεδρείο: Κ. Παπαδόπουλος

Hypertension, the metabolic syndrome and modern treatment

P. Nilsson

13.00 - 14.00 Ομάδα Εργασίας
«Νεφρός και Υπέρταση»
Συντονιστές: Α. Λαζαρίδης, Σ. Δούμα

Επιδημιολογική σχέση υπέρτασης και νεφρικής βλάβης

Π. Ζεμπεκάκης

Μηχανισμοί νεφρικής βλάβης στην υπέρταση

Σ. Βογιάκη

Κλινικά δεδομένα της συνύπαρξης υπέρτασης και έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας

Φ. Παπουλίδου

Συζήτηση

 

17.00 - 17.30 Διάλεξη
Προεδρείο: Ι. Μαγούλα

Καρδιαγγειακές και μη επιπλοκές στους Έλληνες υπερτασικούς. Δεδομένα από την πρόσφατη μελέτη HYPERTNESHELL

Α. Ευστρατόπουλος

17.30 - 19.00 Δορυφορικό Συμπόσιο
«Υπερτασικός Ασθενής: Προσεγγίσεις πέραν της ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης»
Συντονιστής: Α. Λαζαρίδης

Στόχος η 24ωρη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

Ι. Τζιόλας

Εξατομίκευση θεραπείας σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο

Ε. Λυμπερόπουλος

Ο κεντρικός ρόλος του άξονα ρενίνης - αγγειοτενσίνης στην πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου

Α. Αχείμαστος

Συζήτηση

 

19.30 - 20.00 Διάλεξη
Προεδρείο: Α. Τουρκαντώνης

Reduction in albuminuria: a major therapeutic consideration in reducing cardiorenal risk

G. Bakris

20.00 - 21.30 Δορυφορικό Συμπόσιο
«Μείωση καρδιαγγειακού κινδύνου. Αναχαιτίζοντας την πορεία της νόσου»
Συντονιστές: Χ. Γαβράς, Ν. Λευκός

Ο ρόλος της βαλσαρτάνης στην πρόληψη και θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων

Μ. Παπαβασιλείου

Τελευταίες μελέτες και πώς αυτές θα επηρεάσουν τις νέες οδηγίες για την αντιμετώπιση της υπέρτασης

Α. Μανώλης

Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον στην αναστολή του συστήματος ρενίνης

Χ. Γαβράς

Συζήτηση

 

*Η έλλειψη ορισμένων διαφανειών οφείλεται στη μη παράδοσή τους από τους ομιλητές
Παραγωγή Livemedia.gr