Παρουσίαση Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας & τηλεοπτικά σποτ

Στο πλαίσιο του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου η Ελληνική Αντιυπερτασική Εταιρεία δημιούργησε σποτ για την ενημέρωση του πληθυσμού τα οποία προβλήθηκαν στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

09.00 - 10.00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Γ. Σακαντάμης, Κ. Τσιούφης

- Εκτίμηση της δραστικότητας της αντλίας Na/Li (Na/Li CT) στα ερυθρά αιμοσφαίρια υπερτασικών και δυσλιπιδαιμικών ασθενών

Μ. Κοσμίδου, Α. Χατζητόλιος, Χ. Μηλιώνης, Α. Αδαμίδου, Ν. Ράικος, Σ. Γιαννόπουλος, Γ. Παρχαρίδης

1. Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ, 2. Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3. Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 4. Α' Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ

- Μειωμένη ενεργότητα της συνθετάσης του αιμοπεταλιακού μονοξειδίου του αζώτου και αυξημένη αιμοπεταλιακή ενεργοποίηση στην ιδιοπαθή υπέρταση

Ε. Γκαλιακούση, L. Queen, Χ. Ζαμπούλης, J. Ritter & A. Ferro

Department of Clinical Pharmacology, King's College London UK, Β' Προπαι-δευτική Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

- Επίδραση της αντιυπερτασικής αγωγής στη συγκολλητικότητα των αιμοπεταλίων κατά την διάρκεια της άσκησης

Π. Παπαευθυμίου, Σ. Δούμα, Κ. Πετίδης, Κ. Βογιατζής, Ν. Καρτάλη, Ζ. Ζαμπούλης

Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

- Διαφορές στις ρεοκαρδιολογικές αιμοδυναμικές παραμέτρους μεταξύ υπερτασικών που ρυθμίζονται ή όχι, ανεξάρτητα από το είδος της αντιυπερτασικής αγωγής

Κ. Γραμματικόπουλος, Μ. Δούμας, Α. Τσακίρης

Υπερτασικό ιατρείο, Α' Καρδιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο-ΕΕΣ, Αθήνα

- Δείκτες ενδοθηλιακής βλάβης σε γυναίκες με προεκλαμψία

Σ. Μπουχλαριώτου, Β. Λιακόπουλος, Α. Κανάκη, Ε. Οικονομίδου, Σ. Ντόβας, Μ. Γιαννοπούλου, Α. Λαζαρίδης, Ι. Μεσσήνης, Ι. Στεφανίδης

1. Νεφρολογική Κλινική, 2. Α' Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 3. Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

- Συσχέτιση της χολερυθρίνης του ορού με την αρτηριακή σκληρία ασθενών με πρωτοπαθή αρτηριακή υπέρταση

Π. Πιέτρη, Γ. Βυσσούλης, Κ. Αζναουρίδης, Σ.-Μ. Κυβέλου, Α. Ζερβουδάκη, Δ. Αδαμόπουλος, Χ. Βλαχόπουλος, Χ. Στεφανάδης

Μονάδα Υπέρτασης, Α' Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Ιπποκράτειο ΓΝΑ

10.00 - 11.30 Στρογγυλό Τραπέζι Εταιρείας Μελέτης Της Υπέρτασης
«Πρακτικές Κατευθύνσεις "Πως Γίνεται"»
Συντονιστές: Γ. Στεργίου, Α. Αχείμαστος

Πώς τίθεται η διάγνωση και πώς αντιμετωπίζεται η υπέρταση λευκής μπλούζας και η συγκαλυμμένη υπέρταση;

Γ. Στεργίου

Πώς επιλέγεται το καταλληλότερο αντιυπερτασικό φάρμακο για κάθε άρρωστο;

Δ. Παπαδογιάννης

Πώς επιλέγονται οι αποτελεσματικότεροι συνδυασμοί αντιυπερτασικών φαρμάκων;

Ε. Βαρσαμής

Πώς ρυθμίζονται οι "δύσκολες" περιπτώσεις υπέρτασης;

Α. Αχείμαστος

Συζήτηση

 

11.30 - 12.00 Διάλεξη
Προεδρείο: Κ. Παλέτας

Visceral obesity. The most prevalent form from the metabolic syndrome: contribution to global cardiometabolic risk

JP Despres

12.30 - 13.00 Διάλεξη
Προεδρείο: Δ. Αθανασιάδης

Treatment of resistant hypertension. The VA experience

V. Papademetriou

13.00 - 14.30 Δορυφορικό Συμπόσιο
«Αντιπαράθεση: Ποιό είναι το επόμενο βήμα μετά τον αποκλεισμό του συστήματος ρενίνης - αγγειοτενσίνης»
Συντονιστές: Χ. Ζαμπούλης, Γ. Βυσσούλης

Ανταγωνιστές ασβεστίου;

G. Bakris

Διουρητικά;

V. Papademetriou

Συζήτηση

 

17.00 - 18.00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Ι. Κανονίδης, Δ. Τσαγκαδόπουλος

- Ελληνική εμπειρία στη χρήση του έτοιμου συνδυασμού εναλαπρίλης-νιτρενδιπίνης. Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

Α. Τσακίρης, Γρ. Βυσσούλης, Ε. Καρπάνου, Θ. Μακρής, Κ. Παλέτας, Μ. Παπαβασιλείου, Α. Λαζαρίδης, Δ. Τσαγκαδόπουλος, Κ. Τσιούφης, Χ. Αντωνακούδης, Γ. Στεργίου, Α. Μανώλης, Δ. Αθανασιάδης

Ομάδα Αντιυπερτασικών Ιατρείων

- Το κάπνισμα ως προδιαθεσικός παράγοντας για την ανάπτυξη φλεγμονώδους αντίδρασης σε καρδιαγγειακούς ασθενείς

Γ. Βυσσούλης, Π. Ταπίνης, Σ.-Μ. Κυβέλου, Δ. Αδαμόπουλος, Π. Πιέτρη, Δ. Τούσουλης, Π. Σπανός, Κ. Βασιλειάδου, Χ. Στεφανάδης

Μονάδα Υπέρτασης Α' Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Ιπποκράτειο ΓΝΑ

- Δείκτες αρτηριακής σκληρίας σε απόγονους γονέων με αρτηριακή υπέρταση: πιλοτική μελέτη

Σ.-Μ.Κυβέλου, Γ. Βυσσούλης, Ε. Καρπάνου, Δ. Αδαμόπουλος, Π. Σπανός, Δ. Κόκκινος, Χ. Στεφανάδης

Μονάδα υπέρτασης, Α' Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ

- Επιπολασμός και έλεγχος της αρτηριακής υπέρτασης σε ασθενείς με αθηροθρομβωτική νόσο στην Ελλάδα

Ε. Λυμπερόπουλος και Μ. Ελισάφ εκ μέρους των ερευνητών της μελέτης Greek REACH

Τομέας Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα

- Αρτηριακή υπέρταση σε παιδιά με θετικό οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου

Ε. Λευκού, Ν. Φραγκάκης, Α. Μπουντά, Σ. Θεοδωρίδου, Α. Τ. Βυζαντιάδης, Ι. Κλωνιζάκης, Ν. Λευκός

Β' Προπαιδευτική Παθολογική και Β' Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

- Επιπολασμός, επίγνωση, θεραπεία και έλεγχος της αρτηριακής υπέρτασης στον ηλικιωμένο πληθυσμό του Παλιουρίου Χαλκιδικής

Α. Τριανταφύλλου, Σ. Δούμα, Κ. Πετίδης, Σ. Τσοτουλίδης, Β. Παπαγεωργίου, Χ. Ζαμπούλης

1. Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, 2. ΚΥ Κασσάνδρειας

18.00 - 18.30 Διάλεξη
Προεδρείο: Β. Βοττέας

Πεδία εφαρμογής της 24ωρης καταγραφής της πίεσης. Νεότερα δεδομένα

Ν. Ζακόπουλος

18.30 - 19.00 Διάλεξη
Προεδρείο: Α. Λαζαρίδης

The evolution of primary aldosteronism

J. Connell

19.00 - 19.30 Διάλεξη
Προεδρείο: Π. Τούτουζας

Cardiovascular and metabolic effects of bradykinin

H. Gavras

19.30 - 19.45 Τελετή Λήξης

Τελετή Λήξης
Απονομή Βραβειων
Συμπεράσματα

 

20.00 - 21.30 Δορυφορικό Συμπόσιο
«Νεότερα δεδομένα για το ρόλο των ΑΤ1 αποκλειστών στην προστασία των οργάνων - στόχων, πέρα από τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης»
Συντονιστές: Ν. Λευκός, Α. Λαζαρίδης

Αποτελεσματική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης: απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία των οργάνων - στόχων

Χ. Σαββόπουλος

Ο ρόλος του αποκλεισμού των ΑΤ1 υποδοχέων στην προστασία των νεφρών πέρα από τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

Κ. Τσιούφης

Ο ρόλος του αποκλεισμού των ΑΤ1 υποδοχέων στην προστασία της καρδιάς και του εγκεφάλου, πέρα από τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

Θ. Μακρής

Συζήτηση

 

*Η έλλειψη ορισμένων διαφανειών οφείλεται στη μη παράδοσή τους από τους ομιλητές
Παραγωγή Livemedia.gr